Utvalda länkar

Agriaffaires : begagnade jordbruksmaskiner

Agriaffaires är en marknadsplats för köp och försäljning av bagagnade jordbruksmaskiner: traktor, skördetröska, slaghack, såmaskin, sprutor, vagnar, jordbearbetningsmaskiner, uppfödningsutrustning, Utrustning för hötillverkning och höbärgning, grönyteutrustning, skogsutrustning och andra jordbruksmaskiner. Gränssnittet tillgängliga på 14 språk för att underlätta internationell handel, främst för försäljning av traktorer, skördetröska och begagnade såmaskiner.