Utvalda länkar

Ball i samtiden

En knappologisk kartläggning av ett samtida ballt leverne - med andra ord: instruktioner för hur man skall göra för att vara ball, vad man skall tycka och tänka; som en ledstjärna att stressamt följa för den samtida människan i vår förvirrade värld.