Utvalda länkar

Din helhetsleverantör för att hantera svinn

Resultat baseras på personalens insatser och dessa insatser bygger på tydliga värderingar och rätt organisation med rätt information och rätt verktyg. Retail Response, som arbetar med Loss Prevention Management, vill bli Er naturliga partner i att genomföra resultatförbättrande åtgärder med genomförande och uppföljningsansvar och på så sätt minimera Ert svinn.