Login  |  Register

Utvalda länkar

Doxus

Nätbaserad tjänst för timmredovisning och arbetsöversikt. Doxus är ett enkelt affärssystem som kan användas i datorer, plattor och mobiltelefoner. Medarbetarna kan lätt se sinna arbeten, rapportera in arbetade timmar, resor och omkostnader. Ledningen kan lätt följa pågående arbeten och kunder kan få tydlig redovisning på sina jobb - antingen på papper eller i realtid via nätet.