Utvalda länkar

EQ-painting kurser och coachning

Andlig och personlig utveckling. Hjälp och rehabilitering vid stress och utbrändhet. Befriar dig från betungande känslor som oro, sorg, skuld, ilska m.m.