Utvalda länkar

Fritidsbåtsregistret (FBR)

Ett frivilligt register för fritidsbåtar i Sverige.