Utvalda länkar

Honung och Bivaxsalvor

Vi har en biodling där vi tar tillvara på honung och bivax från våra bin. Vi gör biprodukter av detta för att vara självförsörjande på honung, bivaxsalva och bivaxljus. VI har haft vår odling i ett år och tycker det är jättekul att bidra med pollinering i naturen och det är intressant att studera bin. Har ni frågor angående biodling eller bara vill köpa en burk honung besök oss på hamnens honung.