Utvalda länkar

Lova KBT, kognitiv psykoterapi

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en vetenskapligt välbeprövad metod som snabbt ger goda resultat vid bland annat sviktande självkänsla, stressproblematik, depression, ångest, panikattacker, social oro, relationsproblem, fobier, sömnproblem och undvikande beteenden. Lova har mottagningar i Stockholm, på Södermalm och i City.