Utvalda länkar

Sankalpa | Yoga - Ekonomi - Balans

Sankalpa AB vänder sig till både privatpersoner och företag som vill bidra till en högre medvetenhet om vår livs- och hälsobalans med bland annat holistisk yoga som verktyg. Ordet Sankalpa kommer från det historiska språket sanskrit. Ordet kan översättas till intention eller föresats, vilket omfattar viljestyrka, beslutsamhet och inre övertygelse. Det finns en positiv intention i allt som sker, vi väljer själva om vi vill se denna eller inte.