Utvalda länkar

Sydsvenska hälsogruppen

Sydsvenska hälsogruppen driver fem olika verksamheter inom omvårdnad och behandling för vuxna och äldre med diagnoser som demens, psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik. Vi har totalt 165 vårdplatser och 130 fast anställda medarbetare.