Utvalda länkar

Tidrapport.nu

Tidrapport.nu är ett system för tidrapportering via internet inriktat mot bygg- och hantverksföretag. Systemet ger möjlighet till att sammanställa löneunderlag och fakturaunderlag. Tidrapport.nu kan även exportera filer för import i SPCS löneprogram för att ytterligare underlätta i administrationen.