Utvalda länkar

Ukraina Kid`s

Vi samlar in pengar för att hjälpa gatubarn i ukraina, inga gåvor är för små för dessa barnen. Var med du också. I Kiev finns över 20.000 gatubarn. Gatubarnens antal i Ukraina varierar väldigt mycket. Det figurerar tre siffror: 200.000, 600.000 och 800.000. Barnen bor i kloaktunnlar, på vindar eller i mörka och fuktiga källarlokaler långt under husen där ingen kan hitta dem . Utrymmet är c:a 15 - 20 kvadratmeter med sandgolv