Utvalda länkar

Vi tillverkar ditt timmerhus till nyckelfärdigt och lyfter det på plats direkt på din tomt!

Vi framställer både timmerhus av handtimrade stockar och finska timmerhus av limträ.